כנס הסכמה בנושא טרשת נפוצה של משרד הבריאות

תאריך פרסום הארוע: 06.10.2021, 15:34
מיקום: יעודכן בהמשך
מועד התחלה: 18 באוקטובר 2021, 08:00
מועד סיום: 18 באוקטובר 2021, 17:00

מה זה כנס הסכמה?
הכנס הוא סיומו של תהליך עבודה מקצועי רחב והשלב בו מעורב הציבור הרחב וקובעי המדיניות לגיבוש המלצות. לפני הכנס מתדיינות ועדות מקצועיות בתחומים שונים לצורך בניית בסיס לגיבוש המלצות. ההמלצות המתקבלות בוועדות אלו מוצגות במהלך הכנס, אליו מוזמנים גורמים מקצועיים, חברתיים, כלכליים וגם הציבור הרחב. לאחר הצגת ההמלצות, קבלת משוב והצעות ממשתתפי הכנס, מתקיימים דיונים נוספים בקרב הועדות השונות, שבסיומם מתקבלת ההסכמה לגבי ההמלצות הנבחרות שמוגשות לקובעי המדיניות לבחינה והמשך טיפול.

כנס ההסכמה בנושא טרשת נפוצה
הצורך בקיום כנס ההסכמה בנושא טרשת נפוצה נבע מהמורכבות הרבה של הטיפול התרופתי בטרשת נפוצה וניהול המחלה בכלל. נוסף על האתגרים בטיפול הרפואי, מחלת טרשת נפוצה כוללת בתוכה אתגרים נוספים, ולכן בכנס ההסכמה הנוכחי נקבעו וועדות בתחומים: אפידמיולוגיה ואבחון, הטיפול התרופתי, היבטים כלכליים, איכות חיים שיקום ותמיכה, מניעה ואבחון מוקדם, טיפול בילדים, צרכים בגיל פוריות ובהריון.

נשמח שתקחו חלק בכנס זה.
אנא שריינו ביומנכם.
קישור לרישום יישלח בהמשך ע"י החברה המארגנת
הכנס יתקיים במועדו בפורמט אשר ייקבע על פי מצב התחלואה ועל פי הנחיות משרד הבריאות