השכלה בריאותית 07.10.2021

השכלה בריאותית - דיווח המטופל, דיווח רופא המשפחה ומה שביניהם

חוקרים מצאו פער משמעותי בין הדיווח העצמי של המטופלים על אודות השכלתם הבריאותית לבין הדיווח של הרופאים וכן כי השכלה בריאותית גבוהה קשורה לטיפול עצמי טוב יותר

רמת השכלה בריאותית הולמת מסייעת לקבלת תוצאים בריאותיים טובים והצלחה בניהול עצמי (self-management) של מחלות כרוניות. על כן, ישנה חשיבות מכרעת לזיהוי מטופלים הנעדרים רמת השכלה בריאותית מספקת על ידי רופא המשפחה.

מחקר שפורסם בכתב העת BMC Family Practice נועד להשיג שתי מטרות. הראשונה היא הערכה והשוואה של דיווח עצמי של מטופלים אל מול דיווחו של רופא המשפחה שלהם בנוגע לרמת ההשכלה הבריאותית. השנייה, לבחון את הקשר בין דיווח עצמי של מטופלים בנוגע לרמת השכלתם הבריאותית ובין יעילות הטיפול העצמי במחלות כרוניות.

המשתתפים במחקר חתך זה גויסו מתוך מרפאות ממדינת נורדריין-וסטפאליה, גרמניה. דיווח עצמי נמדד באמצעות סקר European Health Literacy Survey-16. הדיווח של רופאי המשפחה, נעשה בעזרת התאמת כלי מדידה זה. ההשוואה בין הדיווחים נעשתה בעזרת שימוש בליווח צולב (crosstabulations)  ונכללו בה 346 מטופלים. הקשר בין רמת השכלה בריאותית ויעילות טיפול-עצמי במחלות כרוניות נבחן בעזרת ניתוח רגרסיה.

בתוצאות הניתוח נראתה התאמה בין הדיווח העצמי לבין הדיווח של רופאי המשפחה ב-38% מהמקרים. בממוצע, רופאי המשפחה דיווחו על מטופליהם כבעלי השכלה בריאותית ירודה יחסית לדיווח העצמי של המטופלים. פער זה היה גדול אף יותר בקרב מטופלים גברים, מבוגרים ובעלי יותר ממחלה כרונית אחת.

ביחס לעמיתיהן הרופאים, רופאות דיווחו על מטופליהן הגברים כבעלי השכלה בריאותית דלה יותר. הדיווח העצמי של המטופלים בדבר השכלתם הבריאותית היה קשור באופן חיובי עם יעילות הטיפול העצמי. בניתוחי תיווך התקבל חיזוק לכך שדיווח עצמי מהווה גורם מתווך בין ההשכלה הבריאותית ומספר המחלות הכרוניות של המטופל.

לסיכום, המחקר מראה כי קיימת אי התאמה משמעותית בין הדיווח העצמי של מטופלים בדבר השכלתם הבריאותית בהשוואה לדיווח על ידי רופאי המשפחה שלהם. שימוש מערכתי בבדיקות סקר להערכת רמת ההשכלה הבריאותית עשוי להועיל לצמצום הפער. בנוסף, יש לתת את הדעת גם לשיפור יכולות התקשורת של רופאי המשפחה בעיקר במטרה להביא לשיפור רמת ההשכלה הבריאותית של המטופלים.

מקור:

Stock, S et al. BMC Family Practice. 2021;22(1):187 doi:10.1186/s12875-021-01527-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  השכלה בריאותית,  טיפול עצמי,  מחלות כרוניות
תגובות