ביופסיית ערמונית 25.07.2021

יעילות וסבילות של הרדמה מקומית לעומת סדציה בביופסיית ערמונית

מטרת המחקר הייתה להעריך את היכולת לאבחן סרטן, את הסיבוכים ואת העלויות של ביופסיית ערמונית כאשר היא מבוצעת לאחר הרדמה מקומית לעומת סדציה

החוקרים אספו באופן פרוספקטיבי נתונים על גברים אשר עברו ביופסית ערמונית טרנס-פרינאלית מונחית MRI במרפאת חוץ ובבית חולים שלישוני אחד בין אוקטובר 2017 לפברואר 2020. הנתונים שנאספו כללו משתנים דמוגרפיים, פרוצדוראליים, פתולוגיים ומידע על סיבוכים. כמו כן, החוקרים השוו עלויות של הפרוצדורות.

במחקר נכללו 126 גברים, מתוכם 45 עברו הרדמה מקומית ו-81 עברו סדציה. הקבוצות היו דומות מבחינת מאפייני גיל, מסת גוף ורמת PSA. תוצאות המחקר הראו כי יכולת הזיהוי של סרטן ערמונית משמעותי קלינית (CSPC) באמצעות ביופסיה משולבת שיטתית ומונחית מטרה היתה דומה בקבוצת ההרדמה המקומית בהשוואה לקבוצת הסדציה ( 24% לעומת 36%, בהתאמה; p=0.2).

בקבוצת ההרדמה המקומית שיעור הגילויי בביופסיה מונחית היה נמוך יותר (8.9% לעומת 25%, בהתאמה; p=0.03). כמו כן, מספר נמוך יותר של דגימות נאסף פר איזור מטרה בקבוצת ההרדמה המקומית לעומת קבוצת הסדציה (חציון 3 לעומת חציון 4; p<0.01).

בהשוואה בין הרדמה מקומית לסדציה, שיעור הסיבוכים היה 2.6% לעומת 6.1%, בהתאמה (p=0.6). חציון דירוג במדד הכאב הויזואלי האנאלוגי היה 3/10 בהרדמה מקומית לעומת 0/10 בסדציה (p<0.01). משך פרוצדורה ממוצע היה 22.5 דקות בהרדמה מקומית לעומת 17.5 דקות תחת סדציה.

העלויות הכספיות סביב פרוצדורה בקבוצת ההרדמה המקומית היו נמוכות בהשוואה לקבוצת הסדציה, בה היו העלויות גבוהות במעל לפי שניים.

החוקרים סיכמו כי ביופסיית ערמונית טרנס-פרינאלית תחת הרדמה מקומית הראתה בטיחות ותוצאים דומים בהשוואה לאותה פרוצדורה תחת סדציה. כמו כן, על אף הבדלים במספר הדגימות שנלקחו בהשוואה בין שתי הקבוצות, לא נמצא הבדל ביכולת הגילוי של מקרי סרטן משמעותיים קלינית.

מקור:

Eliza Cricco-Lizza et. al (2021) Urology DOI: https://doi.org/10.1016/j.urology.2021.06.023

נושאים קשורים:  מחקרים,  ביופסיה,  ערמונית,  הרדמה מקומית,  סדציה
תגובות